TAXATEURS VERENIGING CURAÇAO

OVER DE TVC

De TVC is in 2016 opgericht en is actief in alle marktsegmenten van de Curaçaose vastgoedmarkt. De vereniging geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden en zorgt voor de belangenbehartiging van verschillende partijen.

hc8504.jpg
Blueprint Ontwerp
1,Curacaohc8553RGB.jpg
Crane Steigers
structurele Designing
The Contract
 

ONZE MISSIE

In 2016 hebben een aantal taxatiekantoren het initiatief genomen de Taxateursverenigingcuraçao (TVC) op te richten. Het doel tot de oprichting van de TVC is ontstaan met als doel de Curaçaose taxateursbranche beter te organiseren en te professionaliseren alsmede op te treden als vast aanspreekpunt voor de overheid-, het bedrijfsleven- en particulieren inzake waardebepalingsvraagstukken van onroerende zaken.

hc8354.jpg

TVC STAAT VOOR KWALITEIT

De TVC streeft kwaliteit na voor wat betreft deskundigheid van haar leden. Om deze reden hanteert de TVC een toelatingsbeleid waar haar leden aan dienen te voldoen. Een lid dient onder andere van onbesproken gedrag te zijn, over voldoende vakkennis te beschikken, ervaring te hebben en op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de Curaçaose vastgoedmarkt.

Making Notes

KENNIS EN KUNDIGHEID

Maandelijks vergaderen de TVC-leden, de vergaderingen staan altijd in het teken van permanente educatie van de leden op basis van de meest uiteenlopende onderwerpen waar de leden in hun dagelijkse praktijk mee geconfronteerd kunnen worden. Regelmatig nodigt de TVC daarom deskundigen uit voor lezingen en worden er excursies georganiseerd.

Voor al uw vragen op het gebied van waardebepalingen, klachten omtrent waardebepalingen van TVC-leden, algemene opmerkingen aangaande waardebepalingen en/of het verstrekken van een opdracht voor een waardebepaling of een taxatie kunt ons emailen.
www.taxateursverenigingcuracao.com

 

CONTACT

  • Facebook

Thanks for submitting!

 
IMG_0860.JPG
IMG_0855.JPG
IMG_0861.JPG
IMG_3588.JPG
IMG_0863.JPG
70c5a7a8-9e14-48d8-ae62-80f71235787f.JPG
IMG_0862.JPG
IMG_3226.JPG